Stáhnout katalog ZDARMA
Kvalitní tepelná čerpadla pro Váš domov

Kvalitní rekuperace a tepelná čerpadla pro zdravé a moderní bydlení. Provádíme dodávky a montáže rekuperací, tepelných čerpadel a klimatizací od předních renomovaných výrobců.

Rekuperace a klimatizace podle místa určení
Rodinné domy Bytové domyškoly Velkokuchyněrestaurace Bazény Průmyslovéstavby

Rekuperace, tepelná čerpadla a klimatizace

Rekuperace

Rekuperace je obecně zpětné získávání energie, zde v našem případě vzduchotechniky, rozumíme zpětné získávání tepla.Teplý odpadní vzduch odváděný z budovy, předává v rekuperačním výměníku své teplo čerstvému přiváděnému venkovnímu vzduchu.Tyto vzdušniny jsou od sebe odděleny soustavou kanálků, aby bylo zaručeno, že nedojde ke zpětnému průniku pachů z ováděného do přívodního vzduchu.Stěny kanálků převádí teplo z odpadního vzduchu do čerstvého přívodního, který je tak předehříván.U rekuperačních výměníků je dosahováno vysokých účinností předání tepla, standardně okolo 90%.

A co je účinnost rekuperace?

Účinnost rekuperace je využití odváděného teplého odpadaního vzduchu pro ohřev chladného, čerstvého vzduchu. Účinnost rekuperace se musí pohybovat mezi 0 a 100 %.

Nulovou účinností rekuperace

rozumíme účinnost otevřeného okna – teplý vzduch je bez užitku odváděn a studený, čerstvý vzduch je přiváděn do místnosti, která se rychle ochlazuje až na venkovní teplotu.

Stoprocentní účinnost (technicky nerealizovatelné) by byla tehdy, pokud by se přiváděný vzduch ohřál od odváděného na jeho původní teplotu. Místnost by byla větrána bez ztráty energie.

Skutečné účinnosti rekuperacíse pohybují u nás dostupných vzduchotechnických zařízení od 30 do 90 %, kdy účinnost nad 60 % se považuje za dobrou a nad 80 % za špičkovou.Jednotky DUPLEX disponují účinností rekuperace od 75 % do 95 % (dle velikosti jednotky, průtoku vzduchu a typu rekuperačního výměníku).

Využití rekuperací

Rekuperační výměníky tepla se nejčastěji osazují přímo do větracích jednotek. Rekuperaci je tak možno využít prakticky ve všech typech objektů při hygienicky nutném větrání – a to od bytů a rodinných domů, přes občanské stavby, bazény až po průmyslové stavby. Rekuperační výměníky lze využít i v klimatizovaných objektech – zde dochází v letních měsících k rekuperaci chladu – přiváděný teplý vzduch je ochlazován odváděným, klimatizací vychlazeným vzduchem.

Rekuperace prakticky

Odváděný dpadní vzduch o tepleotě 22 °C předehřívá přiváděný venkovní vzduch z teploty např. −5 °C až na 20 °C. Na tomto příkladu vidíme, že rekuperace je přínosná část VZT systému, ale sama o sobě budovu vytápět nedokáže. Rekuperační jednotky výrazně sníží množství energie, potřebné k dohřátí čerstvého vzduchu na teplotu interiéru, ale tím technické možnosti rekuperace končí. Pokrytí tepelných ztrát objektu prostupem, případnou infiltrací a dohřev vzduchu po rekuperaci na pokojovou teplotu musí zajistit topná soustava.

klima

Tepelné čerpadlo

Vývoj tepelných čerpadel začíná v 60. letech 20století, kdy techniky napadlo, že by se dal otočit princip chlazení místností. Tedy byly přepracovány klimatizace, tak aby dokázali topit. Zařízení pak odebírá teplo z okolí a prostory místností ohřívá. Princip zůstal stejný jako u klimatizace, jen je otočen směr předávání energie.

Tepelné čerpadlo – více než klimatizace!

V případě kdy jednotka dokáže nejen chladit, ale i topit, mluvíme u tepleném čerpadle. Termín tepelné čerpadlo ukazuje, že zařízení čerpá teplo, respektive tepelnou energii z jednoho prostoru do druhého. Dále se již dostáváme ke kompresoru, který zajišťuje transport a úpravu teplonosného média.

Výhody tepelného čerpadla

V době vysokých cen energií je to především ekonomický provoz vytápění.V případě instalování tepelného čerpadla do domu dostává zákazník od rozvodných závodů výhodnou sazbu elektřiny, nejen na tepelné čerpadlo, ale i na celou domácnost. Mezi další výhody tepelného čerpadla patří i ekoligičnost(nižší odběry el.enrgie, méně zatěžují přírodu)

Provozní omezení

V našich zeměpisných podmínkách tepelné čerpadlo využijeme zhruba v 95% roku. Jelikož tepelné čerpadlo pracuje pokud venkovní teploty neklesnou pod cca. -15°C, tak je třeba počítat i s instalací záložního zdroje topného systému pro tyto u nás extrémní období.

Jestliže nainstalujeme tepelné čerpadlo do budovy s moderními izolačními vlastnostmi, tak je jeho využití v průběhu roku velmi výrazné - v zimě k ekonomickému vytápění, tak v létě při propojení se VZT k chlazení.

Klasické topení + tepelné čerpadlo vzduch-vzduch - klimatizace

Ve většině budov, které jsou vybaveny standardní otopnou soustavou (ústřední vytápění, plynové či el.kotle....),  se postupně požaduje chlazení místností v letním období. Při poměrně nízké investici se dají instalovat klasické klimatizace (tepelné čerpadlo vzduch-vzduch), které umožňují v létě chladit a na jaře či na podzim přitápět.Je tak zaručen v létě komfort chlazení a po dobu přechodných období přitápění. Pokud instalujeme zařízení do všech místností, můžeme počítat i s efektem skoro celoročního velmi úsporného přitápění a ba dokonce i se zálohou topného systému.

Aktuality
Detail17.06.2014 Projekt zdarma

Při objednání tepelného čerpadla do 31.8.2014 Vám..

Detail16.06.2014 Nová rekuperace DUPLEX Easy

Nová kompaktní rekuperační jednotka DUPLEX Easy je..

Detail17.01.2014 Novinka 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...

Nepřehlédněte
SEO optimalizace